Krujë in Lezhë – Skanderbegovi mesti

by Katarina
Objavljeno: Posodobljeno:

Skanderbeg je albanski narodni heroj, ki je prvi poskušal združiti ilirska/albanska plemena v eno celoto. Dve mesti v severni Albaniji sta še posebno tesno povezani z njim: Krujë in Lezhë.

kip skanderbega

Skanderbegov kip v mestecu Krujë

Krujë – prvo Skanderbegovo mesto

Krujë, ki je cca 30km severno do Tirane, je mesto njegovega otroštva, preden je šel v Turčijo. Hkrati pa je to tudi mesto, ki ga je Skanderbeg prvega zavzel oz. osvobodil izpod otomanske oblasti. Nato je od tu vladal novi državi do svoje smrti. Danes v mestu Krujë najdemo ostanke takratnega gradu oz. citadele. No, tudi od tega gradu ni ostalo kaj dosti. Nekaj sten, opazovalni stolp in del minareta. So pa kasneje obnovili toplice, imenovane hammam in molilnico teqe (več o tej veji islama piše v prispevku o Prizrenu). Dogradili pa so muzej o Skanderbegu, ki je v stilu srednjeveškega gradu. 

kamniti grad z razgledom na morje

Grad in Skanderbegov muzej

V muzej zaradi pomanjkanja časa nisva šla, sva pa izredno uživala ob pogledu s citadele. Vidi se vse do Jadranskega morja na eni strani in visokih gor na drugi strani. Res lep kraj in obvezen postanek na poti po Albaniji! 

Opazovalni stolp in pogled na albanske gore

Opazovalni stolp in pogled na albanske gore

Spodaj pod gradom je še stari bazar, tržnica, ki danes bolj služi turistom in prodajanju spominkov, kot pa dejanskemu trgovanju z izdelki. Ima pa zanimivo arhitekturo. Strehe nad prodajalnami so brez žlebov in tako dolge, da segajo nekje do sredine uličice, ki poteka po sredini bazarja. Ta ulica pa je tudi pod manjšim kotom. Na kamnitih tleh, na sredi ulice pa je neke vrste jarek – dejansko samo centimeter nižji nivo ceste, po katerem potem voda, dež odteka do jaška na najnižjem koncu ulice.

Lezhë

Lezhë, ki leži še nadaljnjih 50km na sever, pa je mesto, kjer je Skanderbeg sklical starešine vseh plemen in kjer so se strinjali, da si bodo v vojnah proti otomanskemu cesarstvu pomagali in se ne bojevali drug proti drugemu, kot so to počeli do sedaj. Po Skanderbegovi smrti pa so ga pokopali prav v tem mestu, v katedrali sv. Nikolaja. 

Ostanki katedrale v Lezhë in nadstrešek nad njo

Ostanki katedrale v Lezhë in nadstrešek nad njo

Še eno zanimivo dejstvo: po vrnitvi iz Turčije je Skanderbeg prestopil iz islama v katoliško vero. Tako si je želel pridobiti naklonjenost in pomoč takratnih papežev. In zato je tudi pokopan v katoliški cerkvi. Tudi ta katedrala je bolj slabo ohranjena. Spet so na ogled samo zidovi, čez pa so pred nekaj leti postavili nadstrešek, da grob obvarujejo pred vremenom. Na grobu samem sta repliki Skanderbegove čelade in meča, originala pa sta žal na Dunaju v umetnostno zgodovinskem muzeju. 

albanska zastava

Skanderbegov grob, na katerem sta repliki meča in čelade

Na tem potovanju sva se prvič malo poglobila v zgodovino naroda in bilo nama je zelo všeč. Na ta način je potem lažje razumeti ljudstvo in državo, ki jo obiskuješ.

Komentiraj

Lahkih nog naokrog